Polski English

Regulamin

Witamy Państwa w Willi Marand.Dokonanie wpłaty zadatku w wybranym pokoju lub  apartamencie jest wiążące i oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w:

- Ogólnych warunkach rezerwacji oraz
- Ogólnych warunkach wynajmu pokoju lub   apartamentu.


OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI

I. Sposób dokonywania rezerwacji:

1.  Rezerwacji można dokonać poprzez:
a) telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji;
b) wysłanie zamówienia na pobyt w formie elektronicznej (e-mail)
W celu dokonania rezerwacji konieczne jest podanie danych osobowych: imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego,  e-maila osoby rezerwującej oraz imię i nazwisko osób towarzyszących (prosimy o podanie wieku dzieci).
Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO, administratorem danych osobowych jest Willa Marand.

2. Po dokonaniu rezerwacji Willa Marand  prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail przyjęcie rezerwacji.

3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez Gościa  zadatku w wysokości:
a) 30 - 40 % całkowitej wartości dla pobytów od 7. noclegów lub dłuższych.
b) 5O -100% całkowitej wartości dla pobytów od 4. noclegów,  jednakże krótszych jak tydzień
c) 100% całkowitej wartości dla pobytów do 3. noclegów.

4. Zadatek  z podanym tytułem rezerwacji winien być wypłacony  w formie przelewu bankowego, na konto podane w przyjęciu rezerwacji.

5. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.

6. Brak wpłaty zadatku w określonym terminie spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

7. Po wpłynięciu zadatku na konto bankowe rezerwacja gościa  staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej. Gość  otrzyma  na wskazany adres e-mail  potwierdzenie rezerwacji.

8. Pozostałą kwotę za pobyt w Willi Marand Gość wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji przed rozpoczęciem pobytu. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między Willą  Marand a Gościem na pobyt w/g zamówienia.

Nie realizujemy płatności kartami płatniczymi.

Opłata miejscowa pobierana jest na miejscu w dniu przyjazdu - według stawki Urzędu Miasta w Jastarni.

9. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu przed rozpoczęciem pobytu - stanowi odstąpienie Gościa od rezerwacji. Willa Marand  zachowa wpłacony zadatek.


ANULOWANIE REZERWACJI

A. Warunki anulowania rezerwacji

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
1) wpłacony zadatek na poczet pobytu jest niezwracalny.
2) w przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji = 100 % wartości rezerwowanego pobytu.

Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.

B. Skrócenie pobytu

Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu. 


OGÓLNE WARUNKI  WYNAJMU POKOJU/APARTAMENTU

1. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. W przypadku dostępności pokoju możliwe jest wcześniejsze zameldowanie.

2. Gość, który dokonał  rezerwacji proszony jest o zgłoszenie się do recepcji, okazanie dowodu osobistego,  odebranie kluczy oraz uiszczenie całkowitej opłaty za pobyt, pomniejszonej o kwotę zadatku.

3. Przebywanie na terenie  Willi Marand osób trzecich bez zgody właścicieli jest zabronione. Osoby odwiedzające Gości mogą  przebywać do godz. 22.00

4. Właściciele Willi Marand nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pozostawionych w pokojach i na terenie domu przedmiotów wartościowych i pieniędzy.

5. Prosimy przed opuszczeniem obiektu o sprawdzenie, czy drzwi od pokoju są zakluczone. Zagubienie kluczy należy zrekompensować kwotą 80 zł.

6. W przypadku nagłej zmiany pogody ( burza, ulewa ) Gospodarz uprawniony jest pod nieobecność Gości na wejście do pokoju/ apartamentu i zamknięcie okien.

7. Willa Marand nie przyjmuje Gości ze zwierzętami.

8. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

9. Pokoje są sprzątane przed przyjazdem i po wyjeździe Gości, o porządek w pokoju podczas pobytu turyści dbają samodzielnie.

10.  Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych.

11. Dla Gości z małymi dziećmi przygotowaliśmy ofertę,  z której można skorzystać  przy pełnopłatnym obłożeniu pokoju/apartamentu.
- Jedno dziecko do 3.lat śpiące z rodzicami ( bez dodatkowych świadczeń) gratis.
- Jedno dziecko do 3.lat może bezpłatnie skorzystać  z łóżeczka turystycznego (szczegóły w przyjęciu  rezerwacji).

12. Goście  mogą bezpłatnie skorzystać z połączenia internetowego Wi-Fi.


 

PARKING

1. Goście mają prawo do korzystania z miejsca parkingowego, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zapewniamy jedno miejsce parkingowe dla każdej rezerwacji.

2. Parking znajduje się na ogrodzonej  posesji Willi Marand i nie jest strzeżony.

3. Willa Marand nie  ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w samochodzie oraz  uszkodzenie  pojazdu przez działania osób trzecich, bądź zdarzeń losowych, na które właściciele nie mają wpływu.

PLAC ZABAW

1. Urządzenia na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci do 12 lat.

2.  Dzieci do 7 roku życia mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod opieką opiekunów.

3.  Rodzice, bądź opiekunowie ponoszą  odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dzieci będące na terenie placu zabaw.


Dziękujemy za  zapoznanie się z naszym regulaminem i przestrzeganie naszych zaleceń.
Z naszej strony zapewniamy Państwu spędzenie wakacji w kameralnych warunkach,  miłej domowej atmosferze, świetnej lokalizacji.

Zapraszamy do spędzenia wakacji w Willi Marand, do zobaczenia. :)